Mer om kartet Lie_Sandrip_Loland

Dette er blitt gjort med kartet tidligere i sommer:

 • De 3 kartene er lagt inntil hverandre og tilpasset til UTM 32 rutenettet - med stor hjelp av nettstedet mapant.no
 • Kartene måtte strekkes og roteres i forhold til hverandre.
 • I "skjøtene" måtte det foretas en del tilpasninger, særlig med tanke på veiene.
 • Boligfeltene har endret seg mye de siste 20 år. Alt måtte tegnes om, med Statens Kartverk som bakgrunnsfil. Sannsynligvis stemmer høydekurvene dårlig mange steder.
 • Nye stier er lagt til, andre er fjernet
 • Det nye skianlegget på Sandrip ble tegnet inn. Dette ble langt fra perfekt, siden dette foreløpig ikke er med på kartene fra Statens Kartverk. Så snart det skjer, skal jeg foreta ei oppdatering.
 • En del navn er føyet til. Tradisjonelt skal det ikke være for mange navn på et o-kart, for det er med på å gjøre kartet mindre lesbart. Her er det nok litt konflikt mellom en turgåers og en o-løpers behov. Kanskje kunne det være en idé å lage et eget temakart med navn?


 


Noen av de mest synlige manglene:

 • Stier og veier som ikke er med. 
 • Gjengrodde stier
 • Nye hogstflater
 • Tidligere åpne områder som har grodd igjen
 • Manglende bygninger, lekeplasser o.l.
Ønsker du å bidra til å forbedre kartet?

Det er bare å ta kontakt hvis du f.eks. mener at det mangler en sti. Jeg kan ta i mot spor fra din gps, du kan tegne inn endringsforslag på papirkart og ta bilde av skissen, eller vi kan avtale et møte ute i terrenget. Uansett har jeg nok lyst til å foreta en "befaring" selv. Det gjør ingenting, jeg går daglige turer i skogen uansett.


Når det gjelder stier, bør de helst være såpass tydelige at en ikke må være lokalkjent for å klare å følge dem. 


Jo mer interesse folk viser, jo større er sjansen for at det skjer en videreutvikling av kartet. 

Telefon97668175

Logg over siste endringer:

 • 19.4: Nye hogsfelt. Gjelder hele kartet
 • 06.4 Traktorveger Steane.
 • 30.9: Sti fra Øvrebømarsjen korrigert. Vei opp til overrennet i hoppbakken på Sandrip
 • 12.8: Gjerde, hogsfelt på Loland
 • 4.8: Oppdaterte hogsfelt, stier og hytter ved Kviengen
 • 29.7: Fjernet gule områder ved Holtan. Fikk med manglende bygninger ved Kviengen
 • 27.7: Fjernet stort gult område på Sandrip. Bygninger fjernet og lagt til.
 • 25.7: Nye stier på Lie, Loland og Holtan
 • 24.7: Korrigerte stier mellom Solknipen og Stemvann. Stier ved Vaåsen
 • 22. 7: Tegnet inn nye stier på Brudefjellet, deriblant den såkalte "Tyskertrappa"