Mer om Øvrebø turkart

Hva slags kart er dette?

  • Jeg har brukt www.mapant.no som bakgrunnsmateriale for å tegne det nye kartet.
  • Dette blir ikke et fullgodt o-kart, først og fremst fordi det i liten grad er synfart av mennesker. Mapant.no er et resultat av laserskanninger som er foretatt over hele Norge. 
  • Høydekurvene er helt korrekte, men det er vanskelig å skille mellom stup og skrenter. Steiner, gjerder, vegetasjonsdetaljer og andre detaljer vi er vant til på et o-kart mangler i stor grad.
  • Likevel gjør mapant.no det mulig å skape mer enn brukbare kart i områder hvor det ellers ikke ville bli laget noen kart.
Mangler det en sti, sier du?

Jeg setter stor pris på om du tar kontakt. Kanskje har du en sti du synes bør være med på kartet? Ring eller skriv til meg! Jeg er daglig på tur med hunden min, og det er null problem for meg å registrere f.eks en ny sti. Bare hyggelig å ha et ærend i skogen!


Telefon97668175

Logg over siste endringer:

  • 19.4: Mange ny hogsfelt. Gjelder hele kartet.
  • 12.4: Tjomsås. Nye veier. Dyrket mark. Kart 01 og 02
  • 10.4: Dynestøl. Nye stier. Kart 01
  • 6.4:  Gullringetjønn. Veier og bygninger. Kart 08
  • 6. 4:  Traktorveger ved Steane. Kart 05
  • 1. 4:  Tegnet inn stier ved Sangeslandsvannet. Husmannsplassen Trolldalen. Berører kartruter 08 og 09,